سفارش تبلیغ
صبا ویژن

احتمال فعال شدن آتشفشان دماوند

هر چند این خبر جدید نیست اما جدی است توجه داشته باشید در صورت

تغییر در الگوی لرزه خیزی خروج گاز و بخار و همچنین تغییر در شیب دامنه نشانه‌ها‌ی اصلی احتمال رویداد آتشفشان به شمار می‌آیند که در مورد دماوند بیشتر این نشانه‌ها‌ توسط کارشناسان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و سایر مراکز پژوهشی کشور مشاهده شده است.

 

به گزارش ایسنا، مهندس فرهاد انصاری مدیر زمین شناسی مهندسی و زیست محیطی سازمان زمین شناسی گفت: دماوند آتشفشانی «خفته» و نه «خاموش» است و نباید نشانه‌ها‌یی را که در آن مشاهده می‌شود فراموش کرد و نسبت به آنها بی توجه بود.

 

وی درباره نشانه‌ها‌ی بروز پدیده آتشفشان در چنین قله‌ها‌یی یادآور شد: افزایش لرزه خیزی یا به طور کلی و تغییر الگوی لرزه خیزی منطقه خروج گازهای آتشفشانی و همچنین تغییر در شیب دامنه کوه‌ها‌ی آتشفشان اصلی ترین نشانه‌ها‌ی احتمال رویداد آتشفشان هستند که در مورد دماوند دو مورد اولیه از ابتدای سال 85 به وضوح دیده شده و با توجه به گزارش‌ها‌ی اخیر کارشناسان مبنی بر افزایش رویداد زمین لغزه در منطقه احتمال تغییر در شیب دامنه‌ها‌ی قله دماوند نیز وجود دارد.

 

انصاری با بیان اینکه بروز سه نشانه یاد شده می‌تواند نشانه ای از حرکت مایع مذاب (ماگما) از بخش‌ها‌ی پائین زمین به سمت بالا باشد خاطر نشان کرد: به سبب وجود فشار بسیار زیاد در ژرفای زمین حرکت ماگما به سوی دهانه آتشفشان با خروج حجم زیادی از بخار و گازهای مختلف و همچنین ترک خوردن و متورم شدن پوسته زمین و در نهایت تغییر در شیب دامنه کوه آتشفشان همراه است که به صورت رویداد زمینلرزه و تغییر شیب دامنه دیده می‌شود.

 

وی با بیان اینکه ممکن است چنین تغییراتی نشان دهنده رویداد آتشفشان در آینده نزدیک نباشند افزود: رفتارسنجی و بررسی ویژگی‌ها‌ی دماوند و سایر آتشفشان‌ها‌ی مشهور ایران که همگی از آتشفشان‌ها‌ی جوان جهان به شمار می‌آیند با هدف شناخت رفتار طبیعی آنها این امکان را فراهم می‌کند که در صورت پیدا شدن رفتار ناهنجار و غیر طبیعی در آینده چنین تغییر رفتاری شناسایی شده و در تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد.

  تهران چه خواهد شد؟